Výběrové řízení

Název veřejné zakázky: „Nákup osobního vozidla – 2 ks

Předmětem zakázky je dodávka celkem 2 ks nových osobních automobilů

Předmět zakázky je financovaný z Programu švýcarsko – české spolupráce implementovaném na MZ ČR. Příjemcem dotace je MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 1. 4. 2016

Nabídky předloží uchazeči do: 14. 4. 2016 - 16:00

 

Přílohy:

NázevTyp souboruDatum
Příloha č.1 - krycí list auto dokument Adobe Reader (.pdf) 1. 4. 2016
Příloha č.2 - návrh smlouvy dokument Adobe Reader (.pdf) 1. 4. 2016
Příloha č.3 - výzvy - čestné prohlášení kvalifikační předpoklady dokument Adobe Reader (.pdf) 1. 4. 2016
Příloha č.4 - doložka bezúhonnosti (Itegrity Clause) dokument Adobe Reader (.pdf) 1. 4. 2016
Výzva dokument Adobe Reader (.pdf) 1. 4. 2016

 


 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 

logo-mzcr SWISS Cntrb LOGO BILE