Podmínky pro pacienty

Podmínky pro zahájení a poskytování péče

  1. Prostředí, ve kterém se pacient nachází, musí splňovat podmínky vhodné pro poskytování domácí péče
  2. Pacient nesmí ohrožovat zdraví pracovníků agentury
  3. Požadovaná péče musí být v možnostech agentury domácí péče

Vyžádání - ordinace domácí péče

PÉČE POŽADOVANÁ (PRAKTICKÝM) LÉKAŘEM ČI ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM JE HRAZENA VAŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU !

standardní domácí péče, tato péče je zahájena i ukončena na pokyn lékaře v max. rozsahu 3× 1 hod. denně - 7× týdně

Zahájení domácí péče

Po telefonickém domluvě navštíví vybraný vedoucí pracovník agentury pacienta doma, kde provede vstupní pohovor a vyšetření. Rovněž pacienta seznámí s rozsahem výkonů, frekvencemi a sestaví společně (s pacientem, rodinou) harmonogram péče a spolupráce.

Průběh péče

Vybraný pracovník / pracovníci agentury, docházejí do bytu pacienta a podle stanoveného harmonogramu péče, provádějí předepsané/požadované zdravotní . S pacientem (rodinou) konzultují veškeré změny v indikaci péče, změny času, zdravotního stavu apod. Agentura rovněž všechny důležité informace předává praktickému (ošetřujícímu) lékaři.

Přerušení / ukončení péče

  1. na žádost praktického lékaře
  2. pacient domácí péči odmítá / vůbec nespolupracuje
  3. pacient, či prostředí ve kterém se nachází ohrožuje zdraví pracovníků agentury
  4. požadovaná péče není v možnostech agentury domácí péče