Pro pacienty

Komu je domácí péče určena?

Komplexní domácí péče je zde pro případ, že u Vás, či u někoho z Vašich blízkých, dojde k takové změně zdravotního stavu, který nelze zvládnout laickou péčí a je nutné zahájit poskytování zdravotní odborné péče a je určena několika základním skupinám klientů:

  • Dlouhodobě nemocným pacientům
  • Pacientům po propuštění z nemocnice
  • Pacientům po úrazech

Tato péče je určena pacientům u kterých (již) není nutná hospitalzace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči.
(péče o bércové vředy, proleženiny, perm. katetry, stomie, odběry krve, kontrola tlaku, ošetřovatelská rehabilitace, převazy, aplikace injekcí, insulinu, apod...)