Pro lékaře

Komu je domácí péče určena?

Domácí zdravotní péče je zde pro pacienty / klienty kteří chtějí být ošetřováni v domácím prostředí, ale jejich zdravotní stav vyžaduje poskytování odborné zdravotní péče. Jedná se o klienty, u nichž nelze tuto péči zvládnout laickým způsobem. Zdravotní péče je určena:

  • Dlouhodobě nemocným pacientům
  • Pacientům po propuštění z nemocnice
  • Pacientům po úrazech

Informace pro lékaře:

  • Vyžádání péče
  • Zahájení domácí péče
  • Prodloužení péče
  • Změna indikace
  • Úhrada péče
  • Kódy výkonů