MEDICA - zdravotní péče s.r.o.

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. byla založena v roce 2007 jako nestátní zdravotní zařízení poskytující zdravotní péči v domácím prostředí klientů na území Třince a v okolí.

Zakládajícími zdravotními sestrami jsou:

Mgr. LIBUŠE KOPPOVÁ

medica libuse

 (zdroj: http://sestraroku.zdn.cz)

  • Začínala v roce 1965 jako sestra u lůžka na oddělení popálenin a od té doby prošla v Nemocnici Třinec řadou pozic a funkcí. Působila zde jako instrumentářka, anesteziologická sestra ARO, staniční sestra pro anestezii a rychlou zdravotnickou záchrannou službu a nakonec v letech 1990–2004 jako hlavní sestra nemocnice. Zároveň stále pracovala na svém dalším vzdělávání. Od roku 1967 přednáší odborné i laické veřejnosti, publikuje, absolvovala řadu kurzů věnovaných například holistickému přístupu v ošetřovatelství, konceptu bazální stimulace, organizaci a řízení práce ve zdravotnictví apod. Ani odchod do důchodu pro Libuši Koppovou nepředstavoval zpomalení pracovního tempa, naopak se rozhodla využít více času k ještě intenzivnějšímu studiu a v 62 letech začala studovat vysokou školu. V roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru sociální práce a v roce 2013 navazující magisterský programu.
  • Kromě toho také přednáší v oblasti stárnutí a stáří, první pomoci, somatologie, etiky, psychologie, komunikace…
  • Za zmínku určitě stojí 150 odpřednášených hodin v období od září do prosince 2011 nebo účast v Projektu ESF zaměřeném na školení žáků 8. a 9. tříd základních škol v první pomoci. Ve školním roce 2011–2012 bylo v rámci tohoto projektu proškoleno téměř 14 tisíc dětí.
  • Libuše Koppová se stala rovněž vítězkou ankety Sestra mého srdce 2012 a Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství 2012.

Více na http://sestraroku.zdn.cz

medica libuse2

 

DANUŠE WALACHOVÁ

Danka3Danuše Walachová pracuje ve zdravotnictví celý život. Od roku 2007 vede tým sestřiček MEDICA zdravotní péče,s.r.o.. Svým obětavým přístupem ke klientům jim pomáhá zvládat často nelehké životní situace.

 

 

 


 

Co je to domácí péče?

Komplexní domácí péče je integrovaný systém zahrnující zdravotní i sociální péči, poskytovanou klientovi (pacientovi) v jeho vlastním sociálním prostředí = doma.

Bylo prokázáno, že na psychický stav (pocit bezpečí, klidu, pohody) pacienta, má velký podíl pobyt v domácím - známém prostředí, což pozitivně ovlivňuje psychický i fyzický stav pacienta a celý proces léčby.

Systém domácí zdravitní péče (Home Care), je ve všech vyspělých zemích považován za nedílnou a velice důležitou součást zdravotního systému.