Přístrojové vybavení

everfloKyslíkový koncentrátor - EverFlo

Co je to koncentrátor kyslíku?

Koncentrátor kyslíku je stacionární zdroj kyslíku pro lékařské použití. Je určen k dlouhodobé domácí Oxygenoterapii.

Jak pracuje kyslíkový koncentrátor?

Přístroj získává kyslík z okolního vzduchu. Okolní vzduch obsahuje asi 21 % kyslíku a 78 % dusíku. Vzduch je nasáván kompresorem a filtrován přes prachový a bakteriologický filtr. Pak je převáděn na speciální filtr ze syntetického zeolitu, který funguje jako molekulární síto (zachycuje dusík a propouští kyslík). Pro zajištění plynulé dodávky kyslíku se v činnosti střídají dva filtry. Kyslík se shromažďuje v zásobníku a přes plynule nastavitelný regulátor průtoku vychází z přístroje k pacientovi.

Zpraováno dle: Linde Gas Therapeutics

 

laerdalOdsávací přístroj – Laerdal

Odsávací přístroj Laerdal je přenosný, bateriově i  elektricky napájený. Vyznačuje vysokou spolehlivostí a tichým chodem. Systém  nádoby s nastavitelným regulátorem odsávání a kontrolkami umožňuje pohotově uvolnit zablokované dýchací cesty.