Naše služby

 • kontrola zdravotního stavu
 • měření krevního tlaku
 • odběry krve
 • odběry biologického materiálu
 • příprava a podávání léků
 • aplikace injekcí
 • aplikace mastí
 • aplikace insulinu
 • dohled nad dietním a pitným režimem
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • procvičování velkých kloubů
 • nácvik chůze v chodítku
 • nácvik chůze s berlemi
 • dechová cvičení
 • os. hygiena a ošetření případných opruzenin
 • prevence - plenkové kalhotky
 • převazy ran
 • péče o proleženiny
 • ošetřování kožních defektů
 • ošetřování bércových vředů
 • infuze
 • péče o stomie
 • péče o katetry
 • cévkování
 • aplikace klysmatu
 • aktivace pacienta
 • prevence proleženin
 • promazání zad, hýždí, dolních končetin
 • polohování
 • podkládání
 • užití kompenzačních pomůcek
 • edukace pacienta, rodiny
 • zaučování aplikace insulinu